Unitonderwijs

Op de Meester Spigtschool werken wij in de groepen 5 t/m 8 in units voor de vakken rekenen, spelling, begrijpend lezen en Engels. Op vaste tijden in de week krijgen de leerlingen instructie.
Dat kan instructie zijn van de eigen groepsleerkracht maar ook van een andere leerkracht.

Waarom werken wij in units en wat is een leerplein?

“Elk kind telt mee!’ Dat is het motto van onze school en dat betekent dat we elk kind op onze school een zo passend mogelijk onderwijsaanbod willen bieden. Maar kinderen verschillen, zijn uniek en ontwikkelen zich in een eigen tempo. Door de keuze te maken om in units te gaan werken nemen we niet de leerstof als uitgangspunt maar het kind zelf. Sommige leerlingen hebben meer tijd nodig, andere kinderen gaan sneller. Door het werken in units en de groep los te laten lukt dat veel meer. Een leerling van groep 6 kan bv rekenstof van groep 7 krijgen, maar omgekeerd mag een leerlingen van groep 7 ook nog gerust mee gaan met een instructiegroep lager dan groep 7. Steeds passend bij zijn of haar mogelijkheden. De kinderen krijgen de instructielessen dus in de unit (kleine groepen) maar de verwerking van de leerstof vindt plaats op de andere dagen en meestal in de eigen groep.

Daarnaast hebben we op school een leerplein ingericht. Op het leerplein kunnen leerlingen zelf werken aan hun eigen opdrachten. Kinderen die genoeg hebben aan bv een korte instructie kunnen zelf de keuze maken op het leerplein te gaan werken. Er is ruimte voor eigen inbreng en keuze.

Buiten deze vakken om blijven de kinderen met hun leeftijdsgenoten in hun groep de andere programma onderdelen volgen. De gymlessen, handvaardigheid, de lessen op het gebied van techniek, media wijsheid, sociaal- en emotionele ontwikkeling (via de Kanjertraining ) worden door de eigen groepsleerkracht verzorgd.