Inspectierapport

Inspectierapport

Als je op internet gaat zoeken wat een inspectierapport inhoudt kom je terecht op de site van de Overheid (https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/primair-onderwijs). Zij schrijven het volgende over een inspectierapport van een basisschool:

'De basisschoolperiode is een hele belangrijke en bepalende periode in het leven van een kind. Omdat we met elkaar vinden dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs, heeft de overheid de taak de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en te stimuleren. De Inspectie van het Onderwijs kijkt jaarlijks naar elke school. Op basis van deze jaarlijkse prestatieanalyse en eventueel verder onderzoek bepalen we of er nader toezicht nodig is en hoe dit er vervolgens uit zal zien.'

Op 19 april 2016 is de Onderwijsinspectie langs gekomen op de Meester Spigtschool. Het rapport wat naar aanleiding van het bezoek is geschreven is te lezen via de volgende link:  

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_4886/File/07UVdefinitiefrapport_KO_d.d._19-4-2016.pdf