OGO


In onze kleuterklassen werken we met thema's die passen bij de belevingswereld van de kinderen.
Door middel van spel leren we kinderen zich breed te ontwikkelen en daarnaast werken we aan specifieke kennis en vaardigheden. 
We gebruiken hierbij de principes van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) aangevuld met onze specifieke schooldoelen.
We leren kinderen actief mee te denken en te werken aan het thema waardoor de motivatie en betrokkenheid enorm vergroot wordt. 
We halen de wereld de school in en gaan ook zelf de wereld in.