Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Onze school heeft voor de onderbouw en de bovenbouw een vertrouwenspersoon. Voor de groepen 1 t/m 4 is dit Sacha Visser en voor de groepen  5 t/m 8 is dat Liesbeth Koster.
De leerling of de ouder(s)/verzorger(s) kunnen bij ons terecht voor:
  • Leerlingen en ouders kunnen bij ons terecht met een klacht die, om welke reden dan ook, niet met de leerkracht of de directie kan worden opgelost.
  • Bij klachten te denken aan: pesten, intimidatie, machtsmisbruik, agressie of seksuele-intimidatie.
  • De klachten voor de vertrouwenspersoon hebben te maken met school.
  • De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.
Telefonisch of via de mail kan er een afspraak worden gemaakt.
Mail : s.koenis@meesterspigtschool.nl  en l.koster@meesterspigtschool.nl
Wat zijn de overige taken van de vertrouwenspersoon:
  • De vertrouwenspersoon heeft preventietaken.
Te denken aan:  jaarlijkse lessen in de groepen, goed zichtbaar in de school, het borgen van goede schoolafspraken, gedragsregels en fysieke en sociale veiligheid. 
Als we er als school samen niet uitkomen dan komt de externe vertrouwenspersoon in beeld. Deze kijkt hoe de klacht het beste aangepakt kan worden. Als extern vertrouwenspersoon zijn voor onze school aangewezen Ellen Labree en Inez Ursem, werkzaam bij de GGD Hollands Noorden, locatie Hoorn.
 
Voor verdere informatie: Schoolgids Meester Spigtschool bladzijde 31, 32 en 33.