Kanjertraining

Kanjertraining
 

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de groep goed te houden of te verbeteren. Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden.  Wij vinden een goed pedagogisch klimaat op school en in de groepen van essentieel belang. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid.
 
Wat kenmerkt een veilige omgeving op onze school?                                                                                            
Elke leerkracht heeft vertrouwen in de mogelijkheden  van het kind.
Elke leerkracht heeft een stimulerende houding naar het kind
Kinderen kunnen hun leerkracht vertrouwen .
Kinderen mogen fouten maken. Fouten maken hoort bij het leerproces.
Ieder kind wordt geaccepteerd zoals het is.
Er wordt zorgvuldig met de spullen van elkaar en de school omgegaan
Samenwerken wordt gestimuleerd.
Bij Kanjertraining gaat het om twee dingen. Ten eerste dat je leert herkennen welk gedrag er is en dat de kinderen leren  dat je je op verschillende manieren kunt gedragen. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. Daarnaast gaat het om groepsvorming. In een groep waar je elkaar kent en het  veilig is zal vervelend gedrag ( pestgedrag) een stuk minder voorkomen. Het doel is om de kinderen te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel/niet prettig vinden.
In de lessen wordt gebruik gemaakt van het thema dieren en de bijbehorende petjes. In de illustratie hieronder staat dat beschreven.

Voor meer informatie: www.kanjertraining.nl