Kalender schooljaar 2019-2020

26 augustus 1e schooldag
9 september  Kennismakingsavond van 18:30 u tot 20:00 u
11 september Start Jantje Beton Loterij
17 september  Schoolreisje groepen 3 t/m 7
19 september  Schoolreisje groepen 1/2
2 oktober  Start van de Kinderboekenweek (t/m 11 oktober)
8 oktober  Jaarvergadering van de Ouderverenging
10 & 14 oktober 10-minutengesprekken voor ouders van leerlingen groepen 1 t/m 7
16 oktober Studiedag team: alle kinderen vrij
21 oktober Herfstvakantie ( t/m zondag 27 oktober)
19 november Studiedag team: alle kinderen vrij
5 december Sinterklaasfeest alle groepen
19 december Kerstvieringen op school
20 december  Start kerstvakantie 's middags om 12.00 u (t/m zondag 5 januari)

13 februari Continurooster: alle leerlingen eten op school. Om 14.00 u naar huis
14 februari Carnaval op school: Spigtboemshow
17 februari  Start voorjaarsvakantie (t/m zondag 23 januari)
27 februari & 2 maart 10-minutengesprekken voor ouders van leerlingen groepen 1 t/m 7
3 & 5 maart Open dagen i.v.m. aanmelding nieuwe leerlingen (5 maart ook 's avonds)
12 maart Studiedag team: alle kinderen vrij
6 april Schoolfotograaf
10 april Goede Vrijdag; er is vandaag WEL school
13 april Tweede Paasdag
27 april Meivakantie (t/m zondag 10 mei)
medio mei Sportdag voor de groepen 3 t/m 8
21 mei Hemelvaartweekend (t/m zondag 24 mei)
26 mei Schoolkamp voor de leerlingen van groep 8 (t/m 28 mei)
1 juni Tweede Pinksterdag
4 juni 10-minutengesprekken voor ouders leerlingen van groepen 1/2
9 juni Start van de Avond4daagse (t/m 12 juni)
17 juni Studieochtend team: alle kinderen vrij
23 juni Nieuwe-groepenmiddag
25 juni Eindfeest kleuters
3 juli Start zomervakantie om 12.00 u. ( t/m zondag 16 augustus)