Groep 8

Welkom op de pagina van groep 8

Wij werken in groep 8 in units. Dit houdt in dat kinderen op niveau instructies krijgen. Sommige kinderen gaan naar een andere unit toe en krijgen daar instructies van een andere leerkracht. Dit doen we met de vakken rekenen, spelling, begrijpend lezen, Engels en taalbeschouwing.
De kinderen krijgen op de dinsdag- en donderdagochtend instructies voor de vakken rekenen, spelling en begrijpend lezen.
---------------------------------------------------------
Op maandagochtend en vrijdagmiddag krijgen de kinderen instructie met het vak Engels. 
Op maandagochtend  is er ook een tijd ingericht om het vak taalbeschouwing in de unit te geven.
Er zijn verschillende toetsmomenten in het schooljaar waarbij we de resultaten in de units evalueren en mogelijke veranderingen qua samenstelling aanpassen. Kinderen kunnen dus veranderen van unit, daar waar dat nodig is, dit kan ook op eigen verzoek. Op deze manier zijn kinderen veel meer betrokken bij hun eigen leerproces.
-----------------------------------------------------------
Verder bereiden we de kinderen in groep 8 voor op het volgende schooljaar, de stap naar het voortgezet onderwijs.
Dit doen we onder andere  door het bezoeken van een aantal scholen hier in de nabije omgeving. We gaan er met de hele klas naar toe. Verder is planning een belangrijk onderdeel van hun leerproces. Dit komt voor in de vorm van huiswerk ( topografie leren) en tijdens het werken aan werkstukjes en de methode Leskracht.
-----------------------------------------------------------
Aan het einde van het schooljaar gaan de kinderen van groep 8 op kamp. We gaan drie dagen naar Dronten, slapen daar in een verblijf van de scouting en gaan een dag naar Walibi. De fietsen en koffers worden gebracht met een vrachtwagen.
Het schooljaar in groep 8 wordt afgesloten met een eindmusical. Een geweldige manier om alle talenten van de kinderen aanbod te laten komen.
--------------------------------------------------------------