Groep 6


________________________________________________________________________________

Hoi allemaal! Welkom op de groepspagina van groep 6!

 Wat leuk dat jullie komen kijken op de pagina van onze groep. Op deze pagina vertellen wij wat we allemaal doen in groep 6. Foto's en informatie over activiteiten worden verspreid via het Ouderportaal.
Veel kijk- en leesplezier!

In groep 6 leren we onder andere taal, spelling, rekenen, Engels, en verkeer. Ook leren we veel over de wereld omdat we werken met Leskracht. Daarnaast zingen, knutselen en tekenen we ook iedere week. Hieronder wat informatie over een paar van de methodes we gebruiken.

________________________________________________________________________________

Rekenen
Met rekenen werken we met de methode pluspunt. In groep 6 zijn we veel bezig met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Ook leren we over plattegronden, breuken, procenten.


De bronafbeelding bekijken

________________________________________________________________________________

Taal en Spelling
Voor Taal schrijven we vaak verhalen en leren we woordbenoemen en zinsontleden. Met Spelling werken we met een methode waar we vaak dictee oefenen en spelletjes spelen. 


________________________________________________________________________________

Engels
Twee keer in de week staat Engels op het programma. Wij zijn op dit moment een gecertificeerd VVTO school. Dit betekent dat wij op een goede manier vroeg een vreemde taal aanleren van groep 1/2 tot en met groep 8. In groep 6 doen we dit op twee manieren, 1 keer in de week krijgen wij les uit de methode Rise and Shine. Daarnaast hebben we 1 keer in de week een CLIL les. Er wordt dan een vak gegeven in het Engels. Bijvoorbeeld; in de herfst een biologieles over bomen die hun bladeren verliezen, maar dan in het Engels.


________________________________________________________________________________
Kanjertraining
We volgen in groep 6 de sociale vaardigheidsmethode Kanjertraining. Hierbij leren we hoe we met elkaar om moeten gaan en leren wij hoe we te vertrouwen zijn. 

Thema's van de Kanjertraining - Kanjertraining
________________________________________________________________________________
Leskracht
Twee tot drie keer in de week werken we aan de hand van Leskracht.
Leskracht staat voor onderwijsvernieuwing in het primair onderwijs. Met een visie die gericht is op onderzoekend en projectmatig leren vanuit de SLO leergebieden, bieden we concrete oplossingen. Onze visie is vertaald in één digitale volg-, leer- en ontwikkelomgeving, twee digitale en tastbare leeromgevingen voor wereldoriëntatie en taal, activerende trainingen en diverse producten om vorm te geven aan toekomstgericht onderwijs. (www.leskracht.nl)


________________________________________________________________________________

 

Wij hopen dat jullie zo een beetje een beeld hebben gekregen van dit leerzame, gezellige en leuke leerjaar. Als er nog vragen zijn dan kunnen die altijd gesteld worden.
Groetjes 
Juf Sacha(werkt op maandag, dinsdag en woensdag)
Juf Anna (werkt op woensdag, donderdag en vrijdag)________________________________________________________________________________