Groep 4

Welkom op de pagina van groep 4!

Op deze pagina beschrijven we kort wat we in groep 4 doen. Juf Lisa en juf Annemieke werken in groep 4. Juf Lisa is van maandag tot en met vrijdag de juf. Juf Annemieke werkt van maandag tot en met vrijdagochtend met kleinere groepjes zodat wij op niveau kunnen werken. We zijn een hele leuke groep van 26 kinderen en we laten graag zien wat wij allemaal doen in groep 4! Lezen: Lezen is belangrijk in groep 4. Je hebt het immers met steeds meer vakken nodig. We lezen ieder dagdeel een kwartier. Door veel leeskilometers te maken, gaan de kinderen vooruit in hun leesniveau.
De reuzentrol - Jozua Douglas

Rekenen

We werken met de methode pluspunt. Binnen deze methode werken we in niveaugroepen. Waarbij leerlingen die het lastig vinden extra instructie krijgen. En kinderen die de stof makkelijk aan kunnen er versneld doorheen gaan en daarnaast uitdagend werk krijgen. In groep 4 worden de tafels van 1 t/m 5 en 10 aangeboden. Verder leren de kinderen in groep 4 klokkijken op 5 minuten, rekenen t/m 100 (met een getallenlijn), deelsommen, meten en plattegronden.

Pluspunt - versie 3 (2009) | Jaargroep 3-8 ...

Spelling

Het eerste half jaar hebben we met de methode ‘Spelling in beeld’ gewerkt. Ook hierbij werken we in niveaugroepen zodat ieder kind op zijn eigen niveau kan deelnemen aan de les . We gaan binnenkort starten met een nieuwe manier om aan spelling te werken. Dit zal spelenderwijs gaan. Wist je dat je bijvoorbeeld dat je door middel van het spel Jenga heel goed de spellingscategorieën kunt oefenen? In groep 4 wordt er veel aangeboden met spelling. Onder andere: woorden met s- z- f- v-, open- en gesloten lettergrepen, woorden met eind -d of -t, samenstellingen, woorden met de stomme e, woorden met ij/ei.

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een nieuw vak voor de kinderen in groep 4. We werken met de methode Grip op lezen en gebruiken daarnaast ook de Zuidvallei. Hierbij ligt de nadruk op het gebruik maken van leesstrategieën.
Leesboek 4, Grip op lezen kopen? | Heutink voor thuis

Engels

Wij zijn een VVTO school. Dat houdt in dat we Engels aanbieden vanaf de kleutergroepen tot en met groep 8. We geven les vanuit de methodes Ipockets en Our Discovery island en daarnaast werken we met CLIL lessen. Daarmee geven we andere lessen in het Engels. Denkend aan lessen binnen het thema of bijvoorbeeld een handvaardigheid les.

Kanjertraining

Wij werken op school met Kanjertraining. Hiermee leren de kinderen hoe we met elkaar omgaan, hoe je voor jezelf op kunt komen en hoe je conflicten kunt oplossen. Door middel van oefeningen en rollenspellen oefenen we dit.

Leskracht

Wij werken met onze thema's met leskracht. Hiermee bieden we taalonderwijs aan binnen een thema. Kinderen leren via de thema's zowel mondelinge taalvaardigheid als schriftelijke taalvaardigheid. Het stellen van onderzoeksvragen staat hierbij centraal waardoor de kinderen zich binnen hun eigen interesse kunnen verdiepen in het onderwerp.

Voor de hele school ┬╗ Leskracht - wereldori├źntatie OB MB BB

De libdub van groep 3 en 4
 

46759