Groep 3*****************************************************
Hoi allemaal! Welkom op de groepspagina van groep 3!
 

Wat leuk dat jullie komen kijken op de pagina van onze groep. Op deze pagina vertellen wij wat we allemaal doen in groep 3. Foto's en informatie over activiteiten worden verspreid via het Ouderportaal.

Veel kijk- en leesplezier! Groeten meester Frank en juf Marina

In groep 3 leren we ontzettend veel. De basis wordt gelegd voor de rest van de basisschool. Natuurlijk leren wij lezen, schrijven en rekenen, maar ook verkeer, muziek, beeldende vorming, tekenen en gym vinden wij erg belangrijk. Ook geven wij op de meester Spigtschool vanaf groep 1 Engels en dus óók in groep 3.

Om hieraan te kunnen werken is het belangrijk dat wij goed met elkaar kunnen omgaan en als groep fijn functioneren. Je fijn voelen, is ten slotte de basis om open te kunnen staan voor leren.

Wanneer kinderen in groep 3 komen is dat best een andere manier van leren dan in groep 1 en 2. Om deze overgang zo klein mogelijk te maken, maken wij veel gebruik van activerende werkvormen en bewegend leren. We gebruiken onze methode als basis om vanuit hier het onderwijs aan te passen naar onze groep. Ieder jaar is dit dus weer anders, want geen enkele groep is hetzelfde en dat maakt het ieder jaar weer leuk.

Hieronder wat informatie over de verschillende vakken.


*****************************************************
Lezen en spellen
In groep 3 leren we lezen met behulp van Veilig leren lezen. In het eerste half jaar leren we alle letters en tijdens het tweede half jaar gaan we steeds meer woorden en zinnen lezen. Tot we aan het eind van groep 3 allemaal een boek en een verhaal kunnen lezen.


 

Muziek, beeldende vorming, tekenen en Wereldoriëntatie

Veilig leren lezen bestaat uit 12 kernen. In iedere kern staat een ander thema centraal. Deze thema’s staan ook centraal in de creatieve vakken en daarbij gebruiken we dan aanvullende materialen uit Leskracht. Onze methode voor Wereldoriëntatie.


De bronafbeelding bekijken*****************************************************
Rekenen

In groep 3 leren we rekenen met de methode Pluspunt. In deze methode zitten alle doelen die we moeten kennen aan het einde van het jaar.

De bronafbeelding bekijken*****************************************************

Schrijven

Voor schrijven maken we gebruik van de methode Pennenstreken. Deze methode past naadloos aan bij Veilig Leren Lezen. Zo leren de kinderen de dag dat ze een nieuwe letter leren, deze letter ook direct in het verbonden schrift. In principe beginnen alle kinderen in het verbonden schrift. Soms zien we dat dit bij kinderen niet lukt en schakelen wij om naar het blokschrift. Zowel het verbonden schrift als het blokschrift werken de kinderen aan dezelfde letter. Dit schept eenheid.

Pennenstreken - blok schrijfboek 3a selectie by Uitgeverij ...

*****************************************************
Engels

Twee keer in de week krijgen we Engelse les. Dit doen we met de hulp van Smiley Tiger. We zingen, spreken en luisteren naar Engels. Daarnaast hebben we ook 1 keer in de week CLIL les, dan krijgen we een ander vak in het Engels, dus bijvoorbeeld een tekenles waarbij de juf of meester Engels spreekt.


De bronafbeelding bekijken

*****************************************************
Kanjertraining
We hebben in groep 3 Kanjertraining. Hierbij leren we hoe we met elkaar om moeten gaan en leren wij hoe we te vertrouwen zijn. We oefenen dit door middel van verhalen, spelletjes en rollenspel en integreren we dit ook in onze dagelijkse lespraktijk.

Basisschool - Sterrendonk Oosterhout - Kanjertraining
*****************************************************

Gym
1x per week krijgen wij een toestellen les door een gymdocente. Deze les vindt plaats in sporthal de Sluis. De andere gymles staat in het teken van spel en wordt gegeven door de eigen docent. Dit kan in de gymzaal gebeuren, maar ook op het schoolplein. We proberen in deze les ook altijd iets wat we geleerd hebben bij rekenen of lezen in spelvorm te oefenen.


*****************************************************

Wij hopen dat jullie zo een beetje een beeld hebben gekregen van dit leerzame, gezellige en leuke leerjaar!

*****************************************************