Smallsteps

Op de Meester Spigtschool verzorgt Smallsteps de TSO (Tussen Schoolse Opvang). U kunt vaste dagen of flexibele TSO afnemen. Facturatie gaat per maand, 10 maanden per jaar. De prijzen kunt u terugvinden op het inschrijfformulier op de website van Smallsteps.

Wij bieden TSO aan in 3 groepen namelijk, groep 1/2, groep 3/4 en 5 t/m 8. Wij verzorgen drinken. Uw kind(eren) kan/kunnen kiezen uit, melk, karnemelk (met limonade), thee of water. Zelf drinken meegeven mag ook.

We verzoeken jullie om geen snoep mee te geven naar de TSO. Mocht uw kind(eren) toch snoep mee hebben, dan laten we dit in de broodtrommel zitten voor thuis. U dient zelf brood mee te geven aan uw kind(eren).

Wij spelen zoveel mogelijk buiten, meestal tussen 12:15 en 13:00. Bij slecht weer spelen wij binnen en hebben wij een aanbod in (bord)spelletjes en/of tekenen.

Uitgebreide informatie over de TSO kunt u tevens vinden in de schoolgids.

Wij werken met ouderportaal, Konnect. Na inschrijving ontvangt u een mail met de inloggegevens. Heeft u een extra TSO nodig of wilt u uw kind(eren) afmelden? Dit doet u ook via Konnect.

Inschrijven gaat via de website van Smallsteps: Smallsteps kinderopvang: wij geloven in de kracht van ieder kind

Wijzigingen van dagen of opzeggingen kunt u doorgeven via het ouderportaal.