Privacyreglement

Het privacyreglement van de Meester Spigtschool is via onderstaande link te downloaden:

 Privacyreglement Meester Spigtschool.pdf