AANMELDEN


Inschrijfformulier nieuwe leerling.pdf

bijlage-1-ouderverklaring-nederland.pdf

Op dinsdag  26 en donderdag 28 maart 2019 organiseren we op school weer onze jaarlijkse
OPEN DAGEN.

Met het organiseren van de open dagen willen we ouders gelegenheid geven  een indruk te krijgen van onze school en kunnen nieuwe leerlingen worden aangemeld.  Ouders kunnen in alle klassen kijken en vragen stellen aan leerkrachten én leerlingen.   Ook zijn er ouders van de oudervereniging aanwezig die vragen kunnen beantwoorden.  Daarnaast is het mogelijk een video presentatie te zien en is er schriftelijke informatie beschikbaar.

De Meester Spigtschool wil voor alle kinderen een veilige en prettige school zijn en tegelijkertijd werken aan het behalen van goede prestaties. Bij elke leerling die aan het einde van groep 8 de school verlaat,  streven we ernaar te kunnen zeggen: de leerling heeft optimaal gepresteerd en het beste uit zichzelf gehaald.

Op de andere pagina's van deze website treft u meer informatie aan over de school. Op de pagina van de schoolgids kunt u allerlei praktische informatie vinden , maar bv. ook een overzicht van de behaalde resultaten van de afgelopen schooljaren en de aantallen van uitgestroomde leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs ( V.O.).   Verder hebben de oudervereniging en de medezeggenschapsraad ieder een eigen pagina.

Kortom, voldoende informatie waarmee u zich alvast kunt oriënteren.
De tijden van onze open dagen zijn:

 

       dinsdag 26 maart:                  13.30 u tot 16.30 u.
                                                       19.00 u tot 21.00 u.

       donderdag 28 maart:             13.30 u tot 16.30 u.
                                                      


We hopen u op één van deze dagen te mogen begroeten.